Draskóczy Krasznetz Dorottya

f a m i l y
Children with:
Vladár Imre

Children:
Vladár János
Vladár Mátyás
Vladár György
Draskóczy Krasznetz Dorottya
  • Married to Vladár Imre


  • Generated by GreatFamily 2.2 update 2